Пошук по сайту:                    У базі 1163 записів.

Працевлаштування за кордоном

Роздрукувати матеріал

Працевлаштування за кордоном

З метою органiзацiї на якiсно новому рiвнi захисту прав та iнтересiв наших громадян, якi виїхали за кордон з метою працевлаштування, Мiнiстерство закордонних справ разом з iншими органами виконавчої влади України бере активну участь в опрацюваннi низки проектiв двостороннiх угод у сферi працевлаштування за кордоном. На сьогоднiшнiй день Україною укладенi двостороннi угоди у сферi працевлаштування з Азербайджаном, Бiлоруссю, Вiрменiєю, В'єтнамом, Латвiєю, Литвою, Лiвiєю, Молдовою, Польщею, Росiєю та Словаччиною. Крiм того, Україна є учасницею Угоди про спiвробiтництво в галузi трудової мiграцiї та соцiального захисту трудящих-мiгрантiв країн-учасниць СНД.


Наявна у МЗС України iнформацiя свiдчить, що у бiльшостi випадкiв вiдсутнiсть знань про країну, умови перебування та працевлаштування в нiй призводять до того, що громадяни України довiряють свою долю сумнiвним посередницьким структурам, якi заробляють на "перепродажу" робочої сили закордонним замовникам.


При зверненнi до посередницьких структур у кожному випадку уважно ознайомитись з умовами, що ними пропонуються, та вимагайте пред'явлення не тiльки лiцензiї Мiнпрацi України, але й дозвiл Державного центру зайнятостi України на посередництво у працевлаштуваннi саме у Вами обранiй країнi. Варто усвiдомити, що внутрiшнє законодавство iноземних держав, передусiм, захищає власний ринок працi.


У цьому зв'язку необхiдно зазначити, що нелегальне працевлаштування за кордоном є правопорушенням, яке карається законом i тягне за собою адмiнiстративну, а в деяких країнах й кримiнальну вiдповiдальнiсть, з подальшою депортацiєю з країни та забороною в'їзду до неї на певний термiн. Отримання ж туристичних вiз передбачає саме туристичний характер поїздки, а не виїзд за кордон з метою подальшого працевлаштування. iноземцi, якi не отримали дозвiл на роботу у встановленому законодавством країни перебування порядку, вважаються нелегальними мiгрантами.


Необхiдною передумовою легального влаштування за кордоном на роботу є, зокрема, отримання до в'їзду в країну дозволу на працевлаштування. Для отримання такого дозволу, як правило, вимагається пiдтвердження вiд служби зайнятостi вiдповiдної країни, наявнiсть страхового забезпечення та iнших необхiдних документiв вiд iноземного роботодавця.


Слiд також зазначити, що правовий захист за кордоном громадянина України може бути забезпечений консульською установою нашої держави тiльки в межах законодавства країни перебування.


Увага! При зверненнi до посередницьких структур з питань працевлаштування за кордоном у кожному випадку уважно ознайомитись з умовами, що ними пропонуються, та вимагайте пред'явлення не тiльки лiцензiї Мiнпрацi України, але й дозвiл Державного центру зайнятостi України на посередництво у працевлаштуваннi саме у Вами обранiй країнi. Варто усвiдомити, що внутрiшнє законодавство iноземних держав, передусiм, захищає власний ринок працi.


Роботодавець не має права вимагати у Вас паспорт громадянина України. Треба пам'ятати, що паспорт є власнiстю України.

Довiдка щодо законодавства iноземних країн у сферi працевлаштування

Країни-члени ЄС
Австрiя, Великобританiя, Данiя, Iталiя, Iспанiя, Нiдерланди, Нiмеччина, Португалiя, Фiнляндiя, Швецiя,Латвiя,Литва, Кiпр, Польща,Словенiя, Угорщина, Чехiя, Сполученi Штати Америки


Країни-учасницi СНД
Азербайджан, Бiлорусь, Вiрменiя, Грузiя, Казахстан, Росiя, Туркменiстан, Узбекистан,


Країни Латинської Америки
Аргентина, Мексика

Країни Центральної та Схiдної Європи
Болгарiя, Румунiя

Iншi країни
В'єтнам, Гвiнея, Iзраїль, Iндiя, Iндонезiя, Iран, Лiвiя, ПАР, Японiя

« Повернутися назад

За підтримки:
Головна   |   Про нас   |   Інформація по країнах   |   Адреси посольств та консульств   |   Часті запитання   |   Контакти
Корисне  |  Інформаційні матеріали ЦКМ   |  Статті  © 2005-2017 Всі права збережено www.migrantinfo.org.ua, Інформація для мігрантів.
Розроблено AbcSite. Підтримка проекту IOM-Ukraine.